(her)Ontwikkeling zorgvastgoed

Herontwikkeling zorgvastgoedDe voorraad zorgvastgoed is de afgelopen decennia sterk gegroeid en zal dat blijven doen. Naar verwachting zal er in 2030 zal ongeveer 80 miljoen vierkante meter vastgoed een zorg-gebruik kennen. De komende jaren neemt de vraag naar zorg verder toe, omdat mensen ouder en rijker worden, maar ook ongezonder leven, waarbij de medische kennis en technieken zich steeds verder ontwikkelen. Die toenemende zorgvraag heeft grote gevolgen voor de vraag naar zorgvastgoed. Veel van de bestaande gebouwen zullen in de komende jaren dan ook moeten worden vervangen of grondig worden gerenoveerd. 

Zorg en wonen

Vooral in de care sector – de langdurige, op verpleging gerichte zorg – zit veel groei. De overheid zet steeds meer in op verzorging van mensen met een lichte zorgbehoefte in hun eigen woning. Steeds meer ouderen anticiperen daar op, door een woning te kopen of te huren waar zij de rest van hun leven kunnen blijven wonen. Deze woningen zijn bij voorkeur gelijkvloers, voorzien van domotica en gunstig gelegen ten opzichte van zorgaanbieders. De scheiding tussen wonen en zorg vervaagt steeds meer voor deze groep.

Ontwikkeling en herontwikkeling

Daarnaast zal de intramurale zorg, voor mensen die niet langer zelfstandig kunnen wonen, kleinschaliger worden en ingericht worden op een zwaardere, meer specialistische zorgvraag. Een groot deel van het huidige zorgvastgoed sluit hier onvoldoende op aan. Veel gebouwen zijn erg massaal van opzet en dragen niet of nauwelijks bij aan het welbevinden van de bewoners. Ook presteren deze gebouwen energetisch slecht. De komende jaren zal de verschuiving naar kleinschaligere huisvesting, die actief bijdraagt aan het welbevinden of herstel van de cliënt zich dan ook in sterkere mate voortzetten.