Expertteam Winkelgebieden van start

Posted in Vastgoednieuws

Expertteam Winkelgebieden van start

UPIV | Uw Partner In Vastgoed is mede-initiefnemer van het Expertteam Winkelgebieden. Het Expertteam Winkelgebieden opereert in een breed netwerk van specialisten met kennis van het product winkelgebieden en de samenwerkingsprocessen. In onze aanpak staat het gebied zelf centraal. Hier komen de individuele belangen samen. Op inventieve wijze kijkt het expertteam naar de kracht van locaties en zoekt naar een duurzame toekomst. Wij gaan op voorhand niet uit van een bepaald scenario. Juist met een brede aanpak wordt recht gedaan aan de dynamiek van het gebied en van de stad. Soms is transformatie een oplossing. Vaker zal worden gezocht naar verbinding van gemeente, eigenaren, ondernemers en bewoners van een gebied om kansen te realiseren en tot een nieuw programma te komen. Een programma met aandacht voor het vastgoed, de omgeving en de gebruikers.