Expertteam Winkelgebieden gaat samenwerking aan met Platform31

Posted in Vastgoednieuws

Expertteam Winkelgebieden gaat samenwerking aan met Platform31

Het Expertteam Winkelgebieden is per 1 juni 2014 een samenwerking aangegaan met Platform31.

Het Expertteam Winkelgebieden zet zich in om winkelcentra en winkelgebieden consumentgericht en attractief te maken en te houden. Opdrachtgevers zijn beleidsmakers, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, ondernemers, retailers of combinaties hiervan.

Platform31is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Steden, regio´s, dorpen en wijken zijn continu in beweging. Professionals en organisaties moeten kunnen inspelen op nieuwe sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen. De nieuwste kennis in huis en samenwerken met andere partijen is dan onmisbaar. De samenwerking tussen Platform31 en het Expertteam Winkelgebieden is daarom een logische stap.

Het Expertteam Winkelgebieden zet haar brede kennis, ervaring en netwerk in om winkelgebieden te revitaliseren en de processen daarin te begeleiden. De Experts zijn gewend te opereren in, met en tussen gemeenten, marktpartijen en andere belanghebbenden. Zij adviseren bij uiteenlopende onderwerpen, zoals beleidstrajecten, het toepassen van ruimtelijke ordenings- en bouwkundige wet- en regelgeving, financiering, fiscale mogelijkheden, concepten en de matching van eigenaren en potentiële afnemers.

In hun dagelijkse werkpraktijk zijn de Experts van het Expertteam Winkelgebieden – Remko Bak, Jaap Kaai, Hans Zimmer en Marc Majolée – ieder vanuit hun eigen bedrijf en expertise al vele jaren actief met het adviseren met betrekking tot en het herontwikkelen van winkellocaties.