Expertteam Winkelgebieden en Platform31 starten Pilot Verlichte regels winkelgebieden

Posted in Vastgoednieuws

Expertteam Winkelgebieden en Platform31 starten Pilot Verlichte regels winkelgebieden

Vanuit de nationale Retailagenda starten het Expertteam Winkelgebieden en Platform31 in het voorjaar van 2015 de pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’. In deze pilot wordt in een aantal winkelgebieden in Nederland geëxperimenteerd met het anders toepassen, wijzigen of schrappen van knellende regels. De hoofdvraag daarbij gaat uit van een fictieve nulsituatie: als we in dit winkelgebied (nog) helemaal geen regels zouden hebben, welke regels vinden we dan minimaal nodig? Het doel van de pilot is om het ondernemerschap en de innovativiteit van retailers en winkelgebieden te versterken en onnodige regels die dit tegengaan op te sporen en aan te pakken.