20 jaar Vastgoedonderzoek in Nederland 1992-2011

Posted in Vastgoednieuws

20 jaar Vastgoedonderzoek in Nederland 1992-2011

Artikel Hans Zimmer in boek “20 jaar Vastgoedonderzoek in Nederland 1992-2011”

 

In dit jubileumboek is een representatieve verzamelijk opgenomen van artikelen die de afgelopen 20 jaar zijn verschenen in het VOGON Journaal, de bijlage Wetenschap en Onderzoek bij VastGoedMarkt en de Property Real Estate Quarterly. in principe zijn 2 artikelen uit elk jaar gekozen, die een onderwerp behandelen dat in die tijd actueel was of dat juist zodanig tijdloos is dat het nog steeds de moeite waard is om kennis te nemen van wat toen in opgeschreven.

In het boek is het artikel “Waardebepaling winkelcentra in een ander licht” van Hans Zimmer opgenomen. dit artikel is gebaseerd op de scriptie “Waardebepaling winlelcentra in een ander licht. Beoordeling object-specifieke risico’s bij de waardebepaling van planmatig ontwikkelde winkelcetra”, welke geschreven is ter afsluiting van de Postdoctorale Opleiding Vastgoedkunde van de Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde (SBV), tegenwoordig Amsterdam School of Real Estate geheten. Voor deze scriptie heeft Hans toentertijd de SBV scriptieprijs in ontvangst mogen nemen.

 

Klik op onderstaande link om het artikel te downloaden.

 

Hans Zimmer Waardebepaling winkelcentra 20 jaar VOGON