Winkelcentrum Leidsenhage te Leidschendam-Voorburg

Posted in Actuele projecten

Winkelcentrum Leidsenhage te Leidschendam-Voorburg

Leidsenhage vervult al meer dan 40 jaar een toonaangevende positie in de regio. De laatste jaren staat deze positie echter onder druk. De recessie, veranderende consumentenvoorkeuren en versterking van het winkelaanbod elders de regio (Rijswijk, binnenstad Den Haag, stadshart Zoetermeer) hebben de positie van Leidsenhage verslechterd. Om deze teruggang te keren hebben gemeente, eigenaren en Unibail-Rodamco in November 2011 twee intentieovereenkomsten gesloten die tot doel hebben de haalbaarheid van de herontwikkeling van Leidsenhage aan de hand van een op te stellen gebiedsvisie te onderzoeken. Gemeente, eigenaren en winkeliers delen de opvatting dat Leidsenhage haar oorspronkelijk unieke positie in de regio weer moet innemen en hebben daartoe gezamenlijk de ambitie voor Leidsenhage geformuleerd: Winkelparadijs Leidsenhage, een Topregionaal winkelcentrum.

Om de ambitie voor Leidsenhage te realiseren heeft Unibail-Rodamco een plan ontwikkelt dat gebaseerd is op de internationale retail standaard. Het centrum wordt volledig overdekt winkelcentrum met een 8-vormig winkelcircuit en deels dubbel hoge winkelpuien, biedt ruimte aan internationale retailers en een versterking van het horecaprogramma, met mogelijk een bioscoop en fitness. Tevens worden services en Het Nieuwe Winkelen concept in het centrum voorzien voor optimaal winkelplezier..

 

Werkzaamheden UPIV | Uw Partner In Vastgoed

Ondersteuning planvorming en projectmanagement op interim-basis

 

Projectgegevens

Project: winkelcentrum Leidsenhage te Leidschendam

Programma: herontwikkeling bestaand winkelcentrum, uitbreiding met ca. 25.000 m2 bvo winkelruimte, 2.500 parkeerplaatsen, aanvullende leisurefuncties (bioscoop en fitness) en horeca

Partners: Unibail-Rodamco

Planning: 2013 – 2017