Visie upgrading Winkelcentrum Muziekwijk te Almere

Posted in Actuele projecten

Visie upgrading Winkelcentrum Muziekwijk te Almere

Wijkwinkelcentrum Muziekwijk in Almere draait commercieel gezien goed, echter de uitstraling is gedateerd. De fysieke ruimte rondom het winkelcentrum is beperkt aangezien het centrum aan alle zijden is ‘’ingesloten’’ door woningbouw, busbaan en spoorlijn. Naast een aantal (op het eerste oog) ruimtelijk beperkende factoren is er zeker ook sprake van een aantal aspecten waarop ingehaakt kan worden: er zal wellicht een spoorverdubbeling plaatsvinden, inclusief upgrading en verlevendiging van het station, en NS heeft de wens om het aan P+R plaatsen aan de andere kant van het spoor uit te breiden. SPF heeft behoefte aan een ruimtelijke verkenning van de mogelijkheden voor upgrading van het winkelcentrum. Met als uitgangspunt het behouden c.q. realiseren van een goed functionerend winkelgebied voor zowel de retailers als de consumenten.

 

Werkzaamheden UPIV | Uw Partner In Vastgoed

Visievorming, stedenbouwkundige verkenning uitbreidingsmogelijkheden

 

Projectgegevens

Project: winkelcentrum Muziekwijk te Almere

Programma: nader te bepalen

Partners: SPF Beheer, JUST Architects, Rho adviseurs voor leefruimte

Planning: 2013