Winkelcentrum Hogeweij te Weesp

Posted in Afgeronde projecten

Winkelcentrum Hogeweij te Weesp

In de wijk Hogeweij wordt gewerkt aan een ingrijpende verbetering van het leef- en woonmileu. Belangrijk onderdeel van de herstructurering is de herontwikkeling van het bestaande winkelcentrum en de daarboven gelegen Kostverlorenflat. Het in 1982 geopende gedateerde winkelcentrum kenmerkt zich ondermeer door een intern pleintje, waardoor veel winkels een dichte gevel hebben naar de belangrijke doorgaande Amstellandlaan hebben. De Kostverlorenflat is verouderd en voldoet niet langer aan de eisen van deze tijd.
Woningbouwvereniging De Woning heeft het initiatief genomen een plan te ontwikkelen voor een nieuw winkelcentrum, dat voldoet aan de huidige wensen van retailers en consumenten. Met dit plan wordt een prettig woon-milieu en een aantrekkelijk en herkenbaar winkelcentrum gecreëerd. De Woningbouw heeft aan UPIV| Uw Partner In Vastgoed gevraagd een second opnion te geven op de voorliggende plannen. Op basis waarvan de planontwikkeling verder vorm gegeven kan worden.

 

Werkzaamheden UPIV | Uw Partner In Vastgoed

  • Second Opinion schetsontwerp

 

Projectgegevens

  • Programma: ca. 6.000 m2 winkelruimte, 150 appartementen, 18 woningen
  • Partners: De Woningbouw
  • Periode: 2010