Visie herontwikkeling winkelcentrum Plesmanpromenade te Maarssen

Posted in Afgeronde projecten

Visie herontwikkeling winkelcentrum Plesmanpromenade te Maarssen

Winkelcentrum Dr. Plesmanpromenade in Maarssen maakt samen met de 102 bovenliggende appartementen sinds medio 2011 onderdeel uit van de beleggingsportefeuille van Segesta Groep. Het winkelcentrum kenmerkt zich in de huidige situatie door een vrijwel compleet aanbod in de dagelijkse sector, een relatief groot aanbod in de modische sector, een uitstekende zichtbaar- en bereikbaarheid door de ligging aan de drukke Dr. Plesmanlaan, een sobere uitstraling en een zeer hoge parkeerdruk.
Segesta Groep heeft UPIV | Uw Partner In Vastgoed verzocht een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om het functioneren van het winkelcentrum te optimaliseren. Daarbij is zowel gekeken naar het op orde brengen van de uitstraling en het aanbod van het winkelcentrum Belangrijk aspect daarbij vormt het toevoegen van extra parkeerruimte, gezien de zeer hoge parkeerdruk rond dit succesvolle winkelcentrum.

 

Werkzaamheden UPIV | Uw Partner In Vastgoed

Visievorming
Haalbaarheidsonderzoek

 

Projectgegevens

Project: winkelcentrum Dr. Plesmanpromenade te Maarssen
Programma: herontwikkeling, toevoeging ca. 700 m2 winkelruimte
Partners: Segesta Groep, JUST Architects
Planning: nader te bepalen