Visie herontwikkeling winkelcentrum De Vlinder te Emmen, uitbreiding V&D

Posted in Afgeronde projecten

Visie herontwikkeling winkelcentrum De Vlinder te Emmen, uitbreiding V&D

Winkelcentrum De Vlinder maakt onderdeel uit van de beheerportefeuille van Syntrus Achmea Vastgoed. De belangrijkste huurder V&D heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer winkelruimte, zodat zij in staat is de winkel te voorzien van de meest recente formule. Tevens is de wens te komen tot een betere zichtbaar- en herkenbaarheid van V&D vanaf het Mondriaanplein. Aan UPIV | Uw Partner In Vastgoed is gevraagd met een conceptueel en financieel haalbaar voorstel te komen, zodat aan de wensen van V&D voldaan kan worden en de overige in het winkelcentrum gevestigde ondernemers daar optimaal van kunnen profiteren.

 

Werkzaamheden UPIV | Uw Partner In Vastgoed

  • Visievorming
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Conceptontwikkeling
  • Overleg met belanghebbende partijen (gemeente, ondernemers, winkeliersvereniging, omwonenden)

 

Projectgegevens

  • Project: winkelcentrum De Vlinder te Emmen
  • Programma: uitbreiding bestaande vestiging V&D met ca. 600 m2
  • Partners: Syntrus Achmea Vastgoed, N architecten, gemeente Emmen
  • Planning: nader te bepalen