Centrumvisie Maarssen-Dorp

Posted in Afgeronde projecten

Centrumvisie Maarssen-Dorp

Maarssen beleeft een roerige periode. De gemeente is opgegaan in de fusiegemeente Stichtse Vecht en heeft diepgaande discussies over de juiste verkeersoplossingen in en rond het historische centrum. Ondernemers en andere belanghebbenden roepen om een integrale visie op Maarssen centrum. Het verlangen naar een heldere visie komt ondermeer voort uit de toenemende leegstand en de ontoereikende economische en concurrentie kracht van het centrum van Maarssen-Dorp. Een aantal vastgoedexperts uit Maarssen hebben hun kennis en kunde bij elkaar gebracht om een aanzet te geven voor een sterker centrum. Deze visie geeft een integrale invulling aan de vraagstukken van economische versterking, ruimtelijke en verblijfskwaliteit, verkeer en parkeren, leefbaarheid en regionale positionering. De uitwerking is op strategisch niveau en biedt een goede basis tot discussie met alle betrokken belanghebbenden.

 

Werkzaamheden UPIV | Uw Partner In Vastgoed

  • Visievorming

 

Projectgegevens