Centrumvisie Dorpshart De Meern

Posted in Afgeronde projecten

Centrumvisie Dorpshart De Meern

De gemeente Utrecht heeft medio 2012 met de “Nieuwe Ruimtelijke Strategie voor Utrecht” besloten om minder nieuwe kantoren, winkels en woningen ten bouwen en voorlopig af te zien van de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen. Tevens is besloten om na vele jaren van planvorming af te zien van de ontwikkeling van een integraal Centrumplan voor de kern De Meern. Het plan bood plaats aan circa 9.400 m2 winkelruimte, horeca en dienstverlening, gebouwde parkeervoorzieningen en zo’n 194 woningen.

Vooruitlopend op de realisatie van het Centrumplan heeft de gemeente diverse panden en kavels aangekocht en is daarmee een belangrijke partij in het centrum van De Meer. In september 2012 heeft de gemeente middels een Conferentie de aftrap gegeven om met belanghebbenden te bezien op welke (afgeslankte) wijze alsnog vorm gegeven kan worden aan een aantrekkelijk dorpshart voor de inwoners van De Meern. Samen met EvD Architecten heeft UPIV | Uw Partner In Vastgoed het initiatief genomen om middels een globale centrumvisie een bijdrage te leveren aan het nu ingeslagen planvormingstraject.

 

Werkzaamheden UPIV | Uw Partner In Vastgoed

  • Visievorming

 

Projectgegevens

  • Project: Centrum De Meern
  • Programma: Centrumvisie dorpshart De Meern
  • Partners: EvD Architecten
  • Planning: 2012