Bedrijventerrein Weesp Noord te Weesp

Posted in Afgeronde projecten

Bedrijventerrein Weesp Noord te Weesp

Industrieterrein Noord in Weesp heeft een omvang van ca. 70 ha en de gevestigde bedrijven zijn samen goed voor ca. 3.500 arbeidsplaatsen. Daarmee is het voor Weesp en de regio economisch belangrijk, maar het bedrijventerrein deels verouderd en kent een toenemende leegstand van gebouwen. Weesp Noord kent een aantal locaties die voldoende potentie hebben om herontwikkeld te worden. Teneinde een kader te scheppen waarbinnen transformatie plaats zou kunnen vinden heeft de gemeente door externe partijen een strategisch advies laten opstellen. Naar aanleiding van dit advies heeft de gemeente de intentie uitgesproken om een aantal percelen te verwerven, teneinde faciliterend te kunnen optreden voor geïnteresseerde projectontwikkelaars dan wel bedrijven met interesse voor vestiging op het bedrijventerrein.

Gemeente Weesp heeft aan De Vuurtoren makelaardij in samenwerking met UPIV | Uw Partner In Vastgoed verzocht de mogelijke verwerving van een aantal percelen in kaart te brengen, een indicatie aankoopwaarde vast te stellen en de gespreken met de betreffende eigenaren vorm te geven.

 

Werkzaamheden UPIV | Uw Partner In Vastgoed

  • Taxatie indicatie aankoopwaarde percelen

 

Projectgegevens