Vastgoed ontwikkeling winkelpanden

Strak winkel interieurWinkels en winkelgebieden hebben een belangrijke positie in de leefomgeving. Ze voorzien ondermeer in de behoefte van bewoners om elkaar te ontmoeten, te verblijven, recreëren en te winkelen. Door een veelheid aan ontwikkelingen op het gebied van onder meer demografie, koopgedrag en automatisering zal de rol van de fysieke winkel als distributiekanaal blijvend aan verandering onderhevig zijn. Halfjaarlijks maakt onderzoeksbureau Locatus de stand op van de winkelleegstand in haar database. Het aantal leegstaande verkooppunten bedroeg begin 2009 ca. 4,9%, medio 2012 was dat 6,3%. Daarbij lijkt sprake van enige stabilisatie in het eerste half jaar van 2012.

Herontwikkelen, aanpassen aan de nieuwe tijd

Voor retailers is het integreren van bricks (de fysieke winkel) & clicks (de webwinkel) en het voeren van een omnichannel-strategie een must om te overleven. Waarbij de fysieke winkel een belangrijke toegevoegde waarde kan leveren aan de beleving van producten en merken. Voelen, ruiken en beleven van producten doe je immers niet achter het scherm van je computer, tablet of smartphone. Niet alle bestaande winkelmeters voldoen echter aan de wijzigende huisvestingswensen van retailers. Vele winkelpanden  dienen dan ook een andere opzet, invulling en uitstraling te krijgen.