Vastgoed (her)ontwikkeling kantoren

Gestript kantoorpandEr is bij zowel de politiek als marktpartijen zorg over de hoge en nog steeds toenemende leegstand op de kantorenmarkt. In de periode 1990-2001 stond gemiddeld 5% leeg, in 2010 was dit al opgelopen tot 14%. Dat staat gelijk aan 7,1 miljoen m2 leegstaande kantoorvloer van de totale Nederlandse voorraad van bijna 47 miljoen vierkante meter. Kantoorbanen verdwijnen door een daling van de werkgelegenheid in de sectoren waarin op kantoren wordt gewerkt. Het Nieuwe Werken – dat door de economische crisis door veel bedrijven versneld wordt ingevoerd – leidt tot een besparing van 10-15 m2 kantoorruimte per werknemer en stelt bovendien andere eisen aan huisvesting dan veel huidige kantoren bieden. Het geschikt maken van een bestaand kantoorpand voor een nieuwe kantoorgebruiker is dan ook niet altijd de meest voor de hand liggende oplossing.

Transformatie, herpositionering

Tegelijkertijd is er op verschillende locaties vraag naar (betaalbare) woonruimte, studentenhuisvesting, hotelaccommodaties, ruimten voor creatieve, startende bedrijven en broedplaatsen.