Vastgoed (her)ontwikkeling bedrijventerreinen

Begin 2011 was van het uitgegeven areaal bedrijventerreinen (53.000 hectare) ruim 14.000 hectare verouderd. Het aanbod van bedrijfsruimte bedroeg volgens gegevens van de NVM medio 2011ruim 10 miljoen vierkante meter. Als gevolg van de relatief korte economische levensduur van bedrijfsmatig vastgoed zal dit verouderde areaal in de komende periode snel toenemen. Op steeds meer plaatsen in Nederland is sprake van krimp van de (beroeps) bevolking. Dit leidt tot een verder afnemende ruimtevraag vanuit het bedrijfsleven. Een passende aanpak van de herstructureringsopgave is daarom noodzakelijk. Herstructurering van verouderde bedrijventerreinen richt zich tot nu toe echter hoofdzakelijk op het revitaliseren van het openbare gebied. Daarnaast vraagt het oplossen van de problematiek echter ook een vastgoedgerichte benadering.

Vastgoedgerichte benadering

Als de nu verouderde bedrijventerreinen in de toekomst een rol willen (blijven) spelen als aantrekkelijke vestigingslocatie zal fors geïnvesteerd dienen te worden in de vernieuwing van verouderd incourant vastgoed.