Uw Vastgoed Manager

Het managen van de positionering, ontwikkeling, herontwikkeling of transformatie van een vastgoedproject of gebied is een complex proces met veel actoren en belanghebbenden. UPIV | Uw Partner In Vastgoed beschikt over de kennis, ervaring en capaciteit om u te ontzorgen en gehele traject van initiatief tot en met realisatie te begeleiden.

 Onze werkzaamheden kunnen bestaan uit:

 • Opstellen en uitwerken van projectplannen, plannen van aanpak, nota van uitgangspunten.
 • Bewaken voortgang projecten met betrekking tot planning, kosten, begroting en kwaliteit.
 • Beoordelen offertes in te schakelen externe partijen.
 • Selecteren, onderhandelen met en contracteren van in te schakelen externe partijen.
 • Aansturen externe adviseurs.
 • Aansturen besluitvormingstraject.
 • Communicatie met belanghebbende partijen.
 • Opstellen en bewaken van budgetten, kosten-batenanalyses, grondexploitatie, opstalexploitatie, vastgoedexploitatie.
 • Strategisch vastgoedadvies.
 • Conceptontwikkeling.
 • Projectmanagement
 • Procesmanagement
 • Coördineren van het ontwikkelingsproces
 • Opstellen budgetten en kosten-batenanalyse
 • Aansturen van de planologische procedures
 • Aanvraag omgevingsvergunning.