Expertteam Winkelgebieden en Platform31 starten Pilot Verlichte regels winkelgebieden

Expertteam Winkelgebieden en Platform31 starten Pilot Verlichte regels winkelgebieden

Vanuit de nationale Retailagenda starten het Expertteam Winkelgebieden en Platform31 in het voorjaar van 2015 de pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’. In deze pilot wordt in een aantal winkelgebieden in Nederland geëxperimenteerd met het anders toepassen, wijzigen of schrappen van knellende regels. De hoofdvraag daarbij gaat uit van een fictieve nulsituatie: als we in dit winkelgebied (nog) helemaal geen regels zouden hebben, welke...

Read More

Expertteam Winkelgebieden gaat samenwerking aan met Platform31

Expertteam Winkelgebieden gaat samenwerking aan met Platform31

Het Expertteam Winkelgebieden is per 1 juni 2014 een samenwerking aangegaan met Platform31. Het Expertteam Winkelgebieden zet zich in om winkelcentra en winkelgebieden consumentgericht en attractief te maken en te houden. Opdrachtgevers zijn beleidsmakers, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, ondernemers, retailers of combinaties hiervan. Platform31is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Steden, regio´s,...

Read More

Expertteam Winkelgebieden van start

Expertteam Winkelgebieden van start

UPIV | Uw Partner In Vastgoed is mede-initiefnemer van het Expertteam Winkelgebieden. Het Expertteam Winkelgebieden opereert in een breed netwerk van specialisten met kennis van het product winkelgebieden en de samenwerkingsprocessen. In onze aanpak staat het gebied zelf centraal. Hier komen de individuele belangen samen. Op inventieve wijze kijkt het expertteam naar de kracht van locaties en zoekt naar een duurzame toekomst. Wij gaan op...

Read More