Bedrijventerrein Weesp Noord te Weesp

Bedrijventerrein Weesp Noord te Weesp

Industrieterrein Noord in Weesp heeft een omvang van ca. 70 ha en de gevestigde bedrijven zijn samen goed voor ca. 3.500 arbeidsplaatsen. Daarmee is het voor Weesp en de regio economisch belangrijk, maar het bedrijventerrein deels verouderd en kent een toenemende leegstand van gebouwen. Weesp Noord kent een aantal locaties die voldoende potentie hebben om herontwikkeld te worden. Teneinde een kader te scheppen waarbinnen transformatie plaats zou...

Read More