Visie herontwikkeling winkelcentrum Plesmanpromenade te Maarssen

Visie herontwikkeling winkelcentrum Plesmanpromenade te Maarssen

Winkelcentrum Dr. Plesmanpromenade in Maarssen maakt samen met de 102 bovenliggende appartementen sinds medio 2011 onderdeel uit van de beleggingsportefeuille van Segesta Groep. Het winkelcentrum kenmerkt zich in de huidige situatie door een vrijwel compleet aanbod in de dagelijkse sector, een relatief groot aanbod in de modische sector, een uitstekende zichtbaar- en bereikbaarheid door de ligging aan de drukke Dr. Plesmanlaan, een sobere...

Read More

Visie upgrading Winkelcentrum Muziekwijk te Almere

Visie upgrading Winkelcentrum Muziekwijk te Almere

Wijkwinkelcentrum Muziekwijk in Almere draait commercieel gezien goed, echter de uitstraling is gedateerd. De fysieke ruimte rondom het winkelcentrum is beperkt aangezien het centrum aan alle zijden is ‘’ingesloten’’ door woningbouw, busbaan en spoorlijn. Naast een aantal (op het eerste oog) ruimtelijk beperkende factoren is er zeker ook sprake van een aantal aspecten waarop ingehaakt kan worden: er zal wellicht een spoorverdubbeling...

Read More

Visie herontwikkeling winkelcentrum De Vlinder te Emmen, uitbreiding V&D

Visie herontwikkeling winkelcentrum De Vlinder te Emmen, uitbreiding V&D

Winkelcentrum De Vlinder maakt onderdeel uit van de beheerportefeuille van Syntrus Achmea Vastgoed. De belangrijkste huurder V&D heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer winkelruimte, zodat zij in staat is de winkel te voorzien van de meest recente formule. Tevens is de wens te komen tot een betere zichtbaar- en herkenbaarheid van V&D vanaf het Mondriaanplein. Aan UPIV | Uw Partner In Vastgoed is gevraagd met een conceptueel en...

Read More