Centrumvisie Dorpshart De Meern

Centrumvisie Dorpshart De Meern

De gemeente Utrecht heeft medio 2012 met de “Nieuwe Ruimtelijke Strategie voor Utrecht” besloten om minder nieuwe kantoren, winkels en woningen ten bouwen en voorlopig af te zien van de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen. Tevens is besloten om na vele jaren van planvorming af te zien van de ontwikkeling van een integraal Centrumplan voor de kern De Meern. Het plan bood plaats aan circa 9.400 m2 winkelruimte, horeca en dienstverlening,...

Read More

Centrumvisie Maarssen-Dorp

Centrumvisie Maarssen-Dorp

Maarssen beleeft een roerige periode. De gemeente is opgegaan in de fusiegemeente Stichtse Vecht en heeft diepgaande discussies over de juiste verkeersoplossingen in en rond het historische centrum. Ondernemers en andere belanghebbenden roepen om een integrale visie op Maarssen centrum. Het verlangen naar een heldere visie komt ondermeer voort uit de toenemende leegstand en de ontoereikende economische en concurrentie kracht van het centrum van...

Read More