Winkelcentrum Stadsdennen te Harderwijk

Posted in Referentieprojecten

Winkelcentrum Stadsdennen te Harderwijk

In 2005 heeft Lingotto het initiatief genomen een visie op te stellen voor het verouderde wijkwinkelcentrum Stadsdennen. Op basis van deze visie is een Masterplan opgesteld in nauwe samenwerking met toenmalig eigenaresse Unibail Rodamco (later IEF Capital) en de gemeente Harderwijk. Uitgangspunt daarbij was het winkelcentrum een belangrijke rol te laten vervullen als de primaire aankoopplaats voor de dagelijkse boodschappen voor de ruim 10.000 inwoners van de omliggende wijken. De herontwikkelngsplannen voor het winkelcentrum maakten onderdeel uit van de grootschalige herstructurering van de wijk Stadsdennen, waarbij is gestreefd naar een grotere diversiteit in het woning- en voorzieningenaanbod en een aantrekkelijker verblijfsklimaat door herinrichting van het openbaar gebied. In 2009 is gestart met de bouw en begin 2011 zijn de laatste werkzaamheden afgerond. De 45 gerealiseerde appartementen zijn verkocht aan Habion en worden verhuurd als woningen voor vitale ouderen.

Projectgegevens

  • Programma: herontwikkeling 6.000 m2 winkelruimte, nieuwbouw 45 appartementen
  • Werkgever: Lingotto
  • Betrokken partijen: FAME Groep, Unibail Rodamco, IEF Capital, Habion, Moes Bouw
  • Opgeleverd: 2010