Partners & netwerken

UPIV | Uw Partner In Vastgoed opereert binnen een breed netwerk van specialisten met ruime kennis en ervaring op het gebied van ontwikkeling en herontwikkeling van winkels, winkelcentra, winkelgebieden, maatschappelijk vastgoed, zorgvastgoed, kantoorpanden en bedrijventerreinen. Voor de samenstelling van een bij de opgave passend projectteam werkt UPIV | Uw Partner In Vastgoed dan ook regelmatig samen met een aantal partners, waar wij al een langjarige vruchtbare samenwerking mee hebben. Kernbegrippen in de samenwerking met opdrachtgevers en onze partners zijn ondermeer een open en transparante communicatie en ruime aandacht voor de belangen van de betrokkenen en belanghebbenden. Naast het zakelijke aspect is er voldoende aandacht voor het menselijke aspect, je behaalt alleen het maximale resultaat met elkaar als alle betrokkenen zich comfortabel voelen in de samenwerking.

 

Expertteam Winkelgebieden

 

Het Expertteam Winkelgebieden opereert in een breed netwerk van specialisten met kennis van het product winkelgebieden en de samenwerkingsprocessen. In onze aanpak staat het gebied zelf centraal. Hier komen de individuele belangen samen. Op inventieve wijze kijkt het Expertteam Winkelgebieden naar de kracht van locaties en zoekt naar een duurzame toekomst. Wij gaan op voorhand niet uit van een bepaald scenario. Juist met een brede aanpak wordt recht gedaan aan de dynamiek van het gebied en van de stad. Soms is transformatie een oplossing. Vaker zal worden gezocht naar verbinding van gemeente, eigenaren, ondernemers en bewoners van een gebied om kansen te realiseren en tot een nieuw programma te komen. Een programma met aandacht voor het vastgoed, de omgeving en de gebruikers.

Leden Expertteam Winkelgebieden

  • Ing. Marc Majolée (Majolee Retail Vastgoed Advies): ruimtelijk-economisch adviseur, conceptontwikkelaar winkelgebieden, interim manager en overheidsbeleid
  • Drs. Ing. Hans Zimmer MRE (UPIV | Uw Partner In Vastgoed): strategisch vastgoedadvies, projectmanager concept-, project-, gebieds(her)ontwikkeling
  • Drs. Remko Bak (WBnP): adviseur vastgoed- en gebiedsontwikkeling, (retail)- structuurvisies
  • Drs. Jaap Kaai (Emma Retail): adviseur planoloog, ruimtelijke ordening en retail, markt- en haalbaarheidonderzoek, retailconcepten en trends consumentengedrag

 

Vastgoedmeesters

 

Voor elke opgave stelt UPIV | Uw Partner In Vastgoed een passend projectteam samen, teneinde tot een zo optimaal mogelijke oplossing voor de opdrachtgever te komen. Daarbij werken wij ondermeer samen met de Stichting Vastgoedmeesters. Stichting Vastgoedmeesters is een netwerkorganisatie vertegenwoordigt een groot aantal zelfstandige vastgoed professionals. Alle disciplines zijn vertegenwoordigd: van juristen en economen tot marketeers en projectmanagers. Zij zijn van alle markten thuis: van planontwikkeling, research en ontwerp tot projectontwikkeling, assetmanagement en taxatie. De aangesloten zelfstandige vastgoed professionals hebben minimaal hbo+ niveau en 10  jaar ervaring in de vastgoedbranche.

 

ASRE Alumni Association

 

De ASRE Alumni Association is de vereniging van Masters of Real Estate, de afgestudeerden van de postdoctorale opleiding vastgoedkunde van de Amsterdam School of Real Estate. Het doel van de ASRE Alumni Association is het vasthouden en verruimen van de contacten tussen vakgenoten die tijdens de Postdoctorale Opleiding Vastgoedkunde zijn ontstaan. Daarnaast heeft de vereniging kennisoverdracht als doelstelling. Inmiddels telt de vereniging ruim 600 leden, werkzaam in vrijwel alle disciplines van de vastgoedmarkt en voor een belangrijk deel in het hoger en topkader.

Stichting VastgoedManagers-Expert (VGME)

 

De Stichting VastgoedManagers-Expert (VGME) is een snelgroeiende stichting van professionals die werkzaam zijn in het ontwikkelen, beheren en managen van vastgoed. VGME wil een platform zijn waar kennis en kunde op het zich snel ontwikkelende vakgebied van vastgoedmanagement samenkomen. Vóór en dóór de leden. Om (onderlinge) kennisoverdracht en het netwerken te bevorderen organiseert VGME vastgoedsociëteiten, masterclasses en netwerkbijeenkomsten verspreid over het gehele jaar. VGME onderhoudt een Register van Vastgoed Managers-Expert (RVGME). Dit register staat ingeschreven bij het Benelux-merkenbureau in Den Haag (juridische bescherming van de lettercombinatie RVGME). Geregistreerden mogen achter hun naam de letters RVGME voeren. De geregistreerden beschikken allen over een HBO+ niveau en zijn veelal werkzaam op besluitvormende posities.