Organisatie

Uw partner in vastgoed, waar kan dit uit bestaan:

 • Opstellen en uitwerken van projectplannen, plannen van aanpak, nota van uitgangspunten.
 • Bewaken voortgang projecten met betrekking tot planning, kosten, begroting en kwaliteit.
 • Beoordelen offertes in te schakelen externe partijen.
 • Selecteren, onderhandelen met en contracteren van in te schakelen externe partijen.
 • Aansturen externe adviseurs.
 • Aansturen besluitvormingstraject.
 • Communicatie met belanghebbende partijen.
 • Opstellen en bewaken van budgetten, kosten-batenanalyses, grondexploitatie, opstalexploitatie, vastgoedexploitatie.
 • Strategisch vastgoedadvies.
 • Conceptontwikkeling.
 • Projectmanagement. Procesmanagement. Projectleider.
 • Coördineren ontwikkelingsproces. Opstellen budgetten en kosten-batenanalyses. Aansturen planologische procedures. Aanvraag omgevingsvergunning.