Duurzaam ondernemen

Toepassing duurzame materialen en installaties

 

UPIV | Uw Partner In Vastgoed wil graag haar bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Wij realiseren ons dat wij de wereld van onze kinderen in bruikleen hebben en dat we daar goed voor moeten zorgen.
Wij informeren onze partners over duurzame toepassingen van materialen en installaties. Dan kunt u denken aan WKO (Warmte Koudeopslag) en zonnecollectoren. Wij helpen onze partners indien gewenst met eventuele subsidie-aanvragen en andere zaken om een extra investering in een duurzame toekomst realiseerbaar te maken.

 

Duurzame relaties en samenwerking

 

Duurzame vastgoedontwikkeling is gericht op het (her)ontwikkelen van vastgoed met een grote toekomstwaarde. Dit vraagt om bewuste investeringen in een blijvende kwaliteit. Vastgoed faciliteert niet alleen de verschillende activiteiten (als wonen, werken, winkelen, en recreëren) van mensen, vastgoedprojecten worden bedacht en gerealiseerd door mensen.

UPIV | Uw Partner In Vastgoed staat voor de overtuiging dat een conceptueel, financieel en maatschappelijk succesvol duurzaam project alleen tot stand komt op basis van een nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen. Succesvol voor de (toekomstige) gebruikers, de (toekomstige) eigenaar en de omgeving. Kernbegrippen in de samenwerking met opdrachtgevers/partners zijn ondermeer een open en transparante communicatie en ruime aandacht voor de belangen van de betrokkenen en belanghebbenden. Naast het zakelijke aspect is er voldoende aandacht voor het menselijke aspect, je behaalt alleen het maximale resultaat met elkaar als alle betrokkenen zich comfortabel voelen in de samenwerking.

 

Sponsoring Alpe d’HuZes

 

UPIV | Uw Partner In Vastgoed realiseert zich terdege dat er meer is dan alleen de (vastgoed-)wereld waarin wij leven. In plaats van het versturen van kaarten of relatiegeschenken ondersteunen wij jaarlijks een aantal kanjers die deelnemen aan Alpe d’HuZes.

Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers, alleen of in een team, geld bijeen brengen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker. Onder het motto “Opgeven is geen optie” wordt op één dag de legendarische Alpe d’Huez tot 6 keer aan toe beklommen. Een bijna onmogelijke opgave. Toch lukte het al heel veel deelnemers, zelfs een aantal (ex-)kankerpatiënten. Sinds de start in 2006 is jaar op jaar een nieuw recordbedrag aan sponsoring opgehaald. Vanaf de eerste keer van de actie in 2006 wordt 100% van alle sponsorgelden aangewend voor onderzoek.

 In 2010 heeft Hans Zimmer met het team 21Virages meegedaan aan Alpe d’Huzes.