(her)Ontwikkeling maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoedAan maatschappelijk vastgoed wordt een toenemend belang toegekend. Steeds vaker worden multifunctionele voorzieningencentra in (nieuwe) woonwijken ontwikkeld uitgaande van de ervaring dat zij een positief effect hebben op het welzijn, de leefbaarheid, sociale controle en de veiligheid. De aandacht voor maatschappelijk vastgoed en in het bijzonder voor het gemeentelijk vastgoed is de afgelopen jaren dan ook duidelijk toegenomen. Daarbij is sprake van een toename van de bewustwording van de complexiteit van het managen van vastgoed en om op een verantwoorde en doelmatige wijze maatschappelijke organisaties te voorzien van passende huisvesting. 

Vraagstukken

Vraagstukken die daarbij aan de orde komen zijn ondermeer het toewijzen van geschikte locaties, financiering, planontwikkeling, het initiëren van projecten, project- en procesmanagement, kwaliteitsmeting, beheer en exploitatie.