Interim Vastgoed Manager

Ook uw vastgoedorganisatie heeft wellicht wel eens tijdelijk behoefte aan extra kennis en ervaring. UPIV | Uw Partner In Vastgoed is ook in staat de rol van interim vastgoedmanager binnen uw organisatie te vervullen. Wij spreken over interim vastgoedmanagement wanneer u als opdrachtgever in de vastgoed tijdelijk personeel inhuurt om te kunnen voorzien in een specifieke expertise. Door onze ruime ervaring zijn wij in staat deze rol vanaf dag één effectief voor u in te vullen. De opgave kan daarbij verschillen zijn van aard, bijvoorbeeld voor crisismanagement en het acuut oplossen van specifieke problemen. Er kan ook sprake zijn van het aansturen van een (her)ontwikkelingsproject.

Werkzaamheden als interim vastgoed manager

UPIV | Uw Partner In Vastgoed kan voor u op interim basis werkzaamheden verrichten als:

 • Conceptontwikkeling
 • Strategisch vastgoedadvies
 • Opstellen en uitwerken van projectplannen, plannen van aanpak, nota van uitgangspunten
 • Selecteren, onderhandelen met en contracteren van in te schakelen externe partijen
 • Aansturen externe adviseurs
 • Aansturen besluitvormingstraject
 • Communicatie met belanghebbende partijen
 • Opstellen en bewaken van budgetten, kosten-batenanalyses, grondexploitatie, opstalexploitatie, vastgoedexploitatie planning, kwaliteit
 • Projectmanagement
 • Procesmanagement, coördineren van het (her)ontwikkelingsproces
 • Opstellen budgetten en kosten-batenanalyse
 • Aansturen van de juridische planologische procedures
 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Aansturen van de realisatie, directievoering