Expertteam Winkelgebieden

Visie

Winkelgebieden hebben een belangrijke positie in onze leefomgeving. Ze voorzien in onze behoeften elkaar te ontmoeten, om te winkelen, verblijven, recreëren, wonen, werken en ondernemen. Een winkel- of centrumgebied is een openbaar gebied, vrij toegankelijk, en tegelijk een economische zone waar ondernemers geld verdienen. De individuele belangen zijn groot en toch kunnen we niet zonder elkaar. Om de gebieden aantrekkelijk te houden is samenwerking dan ook essentieel.

 

Missie

Het Expertteam Winkelgebieden Coöperatie U.A. opereert in een breed netwerk van specialisten met kennis van het product winkelgebieden en de samenwerkingsprocessen. In onze aanpak staat het gebied zelf centraal. Hier komen de individuele belangen samen. Op inventieve wijze kijkt het expertteam naar de kracht van locaties en zoekt naar een duurzame toekomst. Wij gaan op voorhand niet uit van een bepaald scenario. Juist met een brede aanpak wordt recht gedaan aan de dynamiek van het gebied en van de stad. Soms is transformatie een oplossing. Vaker zal worden gezocht naar verbinding van gemeente, eigenaren, ondernemers en bewoners van een gebied om kansen te realiseren en tot een nieuw programma te komen. Een programma met aandacht voor het vastgoed, de omgeving en de gebruikers.   

 

Expertise

Het Expertteam heeft een schat aan kennis en kunde. De teamleden hebben expertise op de volgende terreinen:

 • Visie- en conceptontwikkeling;
 • Markt- en haalbaarheidsonderzoek;
 • Bouwkundige wet- en regelgeving;
 • Overheidsbeleid en –regelgeving;
 • Projectontwikkeling;
 • Project- en procesorganisatie;
 • Financiering en exploitatie;
 • Aan- en verhuur.

Het Expertteam kan u helpen winkelgebieden te revitaliseren of de processen daarin te begeleiden. Wij zijn gewend te opereren in, met en tussen gemeenten, marktpartijen en andere belanghebbenden. Vanuit onze werkervaring zijn wij bekend met het samenspel van belangen en emoties die er spelen in deze gebieden.

De samenwerking binnen het Expertteam geeft u toegang tot een brede ervaring en is daarmee meer dan de som der delen:

 • Ruime kennis en ervaring bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor overheden en bedrijven;
 • Grote professionaliteit doordat elk van ons veel ervaring heeft op zijn eigen vakgebied;
 • Analytische en oplossingsgerichte manier van denken bij het doorgronden van vraagstukken en knelpunten;
 • Sterk inlevingsvermogen;
 • Kennis en ervaring project- en procesmanagement.

 

Kernteam

De kern van het Expertteam Winkelgebieden bestaat uit:

 • Ing. Marc Majolée (Majolee Retail Vastgoed Advies): ruimtelijk-economisch adviseur, conceptontwikkelaar winkelgebieden, interim manager en overheidsbeleid
 • Drs. Ing. Hans Zimmer MRE (UPIV | Uw Partner In Vastgoed): strategisch vastgoedadvies, projectmanager concept-, project-, gebieds(her)ontwikkeling
 • Drs. Remko Bak (www.remkobak.nl): adviseur vastgoed- en gebiedsontwikkeling, (retail)- structuurvisies
 • Drs. Jaap Kaai (Emma Retail): adviseur planoloog, ruimtelijke ordening en retail, markt- en haalbaarheidonderzoek, retailconcepten en trends consumentengedrag

 

Meer informatie? Interesse om samen met Expertteam op zoek te gaan naar de kracht van locaties om deze een duurzame toekomst te kunnen bieden? Neem contact op met het Expertteam Winkelgebieden.