Expertteam Winkelgebieden en Platform31 starten Pilot Verlichte regels winkelgebieden

Expertteam Winkelgebieden en Platform31 starten Pilot Verlichte regels winkelgebieden

Vanuit de nationale Retailagenda starten het Expertteam Winkelgebieden en Platform31 in het voorjaar van 2015 de pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’. In deze pilot wordt in een aantal winkelgebieden in Nederland geëxperimenteerd met het anders toepassen, wijzigen of schrappen van knellende regels. De hoofdvraag daarbij gaat uit van een fictieve nulsituatie: als we in dit winkelgebied (nog) helemaal geen regels zouden hebben, welke...

Read More

Expertteam Winkelgebieden gaat samenwerking aan met Platform31

Expertteam Winkelgebieden gaat samenwerking aan met Platform31

Het Expertteam Winkelgebieden is per 1 juni 2014 een samenwerking aangegaan met Platform31. Het Expertteam Winkelgebieden zet zich in om winkelcentra en winkelgebieden consumentgericht en attractief te maken en te houden. Opdrachtgevers zijn beleidsmakers, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, ondernemers, retailers of combinaties hiervan. Platform31is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Steden, regio´s,...

Read More

Succesvolle heropening winkelcentrum De Wyborgh te Westervoort

Succesvolle heropening winkelcentrum De Wyborgh te Westervoort

Burgemeester Arend van Hout en wethouder Hans Breunissen verrichten vrijdag 24 januari 2014 de heropeningshandeling van het gerestylde winkelcentrum De Wyborgh. Gedurende een periode van ca. 5 maanden is de uitstraling van de overdekte passafes en de buitenzijde grondig aangepakt. Middels een afgewogen kleur- en materiaalgebruik en het gebruik van innovatieve energiezuinige led-verlichting heeft het winkelcentrum een warme uitnodigende...

Read More

Expertteam Winkelgebieden van start

Expertteam Winkelgebieden van start

UPIV | Uw Partner In Vastgoed is mede-initiefnemer van het Expertteam Winkelgebieden. Het Expertteam Winkelgebieden opereert in een breed netwerk van specialisten met kennis van het product winkelgebieden en de samenwerkingsprocessen. In onze aanpak staat het gebied zelf centraal. Hier komen de individuele belangen samen. Op inventieve wijze kijkt het expertteam naar de kracht van locaties en zoekt naar een duurzame toekomst. Wij gaan op...

Read More

NRW Trendupdate 2012 actuele trends winkelvastgoed

NRW Trendupdate 2012 actuele trends winkelvastgoed

Visie UPIV | Uw Partner In Vastgoed op veranderende rol van fysieke winkels is opgenomen in Trendupdate 2012 In november is de NRW Trendupdate 2012verschenen,  een handzame uitgave waarin de meest actuele trends binnen de winkelmarkt ik kaart worden gebracht.Waarvan liggen de beleidsbepalers binnen de retail, vastgoed en overheid wakker? Welke onderwerpen staan de komende jaren hoog op de agenda en waar liggen de grootste uitdagingen. De...

Read More

20 jaar Vastgoedonderzoek in Nederland 1992-2011

20 jaar Vastgoedonderzoek in Nederland 1992-2011

Artikel Hans Zimmer in boek “20 jaar Vastgoedonderzoek in Nederland 1992-2011”   In dit jubileumboek is een representatieve verzamelijk opgenomen van artikelen die de afgelopen 20 jaar zijn verschenen in het VOGON Journaal, de bijlage Wetenschap en Onderzoek bij VastGoedMarkt en de Property Real Estate Quarterly. in principe zijn 2 artikelen uit elk jaar gekozen, die een onderwerp behandelen dat in die tijd actueel was of dat...

Read More