Visie herontwikkeling winkelcentrum Plesmanpromenade te Maarssen

Visie herontwikkeling winkelcentrum Plesmanpromenade te Maarssen

Winkelcentrum Dr. Plesmanpromenade in Maarssen maakt samen met de 102 bovenliggende appartementen sinds medio 2011 onderdeel uit van de beleggingsportefeuille van Segesta Groep. Het winkelcentrum kenmerkt zich in de huidige situatie door een vrijwel compleet aanbod in de dagelijkse sector, een relatief groot aanbod in de modische sector, een uitstekende zichtbaar- en bereikbaarheid door de ligging aan de drukke Dr. Plesmanlaan, een sobere...

Read More

Restyling winkelcentrum De Wyborgh te Westervoort

Restyling winkelcentrum De Wyborgh te Westervoort

Winkelcentrum De Wyborgh maakt onderdeel uit van de beleggingsportefeuille van Velocity European Properties. Het winkelcentrum vormt samen met het nabijgelegen gemeentehuis en bibliotheek het centrum voor de inwoners van Westervoort. Het winkelcentrum is door de jaren heen gegroeid ontstaan uit een aantal aan elkaar gekoppelde bouwblokken. Elk van deze blokken heeft zijn eigen bouwkundige kenmerken en uitstraling, waardoor het winkelcentrum niet...

Read More

Centrumvisie Dorpshart De Meern

Centrumvisie Dorpshart De Meern

De gemeente Utrecht heeft medio 2012 met de “Nieuwe Ruimtelijke Strategie voor Utrecht” besloten om minder nieuwe kantoren, winkels en woningen ten bouwen en voorlopig af te zien van de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen. Tevens is besloten om na vele jaren van planvorming af te zien van de ontwikkeling van een integraal Centrumplan voor de kern De Meern. Het plan bood plaats aan circa 9.400 m2 winkelruimte, horeca en dienstverlening,...

Read More

Visie herontwikkeling winkelcentrum De Vlinder te Emmen, uitbreiding V&D

Visie herontwikkeling winkelcentrum De Vlinder te Emmen, uitbreiding V&D

Winkelcentrum De Vlinder maakt onderdeel uit van de beheerportefeuille van Syntrus Achmea Vastgoed. De belangrijkste huurder V&D heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer winkelruimte, zodat zij in staat is de winkel te voorzien van de meest recente formule. Tevens is de wens te komen tot een betere zichtbaar- en herkenbaarheid van V&D vanaf het Mondriaanplein. Aan UPIV | Uw Partner In Vastgoed is gevraagd met een conceptueel en...

Read More

Herontwikkeling winkelcentrum De Weiert te Emmen, nieuwe vestiging The Sting

Herontwikkeling winkelcentrum De Weiert te Emmen, nieuwe vestiging The Sting

Winkelcentrum De Weiert maakte onderdeel uit van de beleggingsportefeuille van SPF Beheer. Rond het in het centrum van Emmen gelegen winkelcentrum spelen diverse ontwikkelingen, waaronder ingrijpende aanpassingen van de infrastructuur en de verplaatsing van de dierentuin. Tevens waren er plannen van andere partijen voor nieuwbouw van winkelruimte nabij De Weiert. In het eigendom van SPF Beheer was sprake van enige leegstaande winkelruimten op de...

Read More

Centrumvisie Maarssen-Dorp

Centrumvisie Maarssen-Dorp

Maarssen beleeft een roerige periode. De gemeente is opgegaan in de fusiegemeente Stichtse Vecht en heeft diepgaande discussies over de juiste verkeersoplossingen in en rond het historische centrum. Ondernemers en andere belanghebbenden roepen om een integrale visie op Maarssen centrum. Het verlangen naar een heldere visie komt ondermeer voort uit de toenemende leegstand en de ontoereikende economische en concurrentie kracht van het centrum van...

Read More